Skip to main content

PERSBERICHT | Overeenkomst bouw van 222 recreatiewoningen

Juli 2019 | Overeenkomst getekend ten behoeve van de bouw van 222 recreatiewoningen in het watersport- en recreatiegebied Vlietland!

Vlietland B.V. heeft een overeenkomst getekend met een onderneming die is opgericht door de hierin samenwerkende bedrijven Kondor Wessels Vastgoed en DGI – ten behoeve van de gebiedsontwikkeling voor 222 recreatiewoningen in het watersport- en recreatiegebied Vlietland.

De directeur van Vlietland B.V., Bart Carpentier Alting, is zeer verheugd over de gesloten overeenkomst: “Kondor Wessels en DGI zijn gerenommeerde ondernemingen die alom geroemd worden voor hun innovatieve en duurzame wijze van ontwikkelen en bouwen en de fraaie landschappelijke inpassing daarvan. De ontwikkeling van dit recreatiewoninggebied en andere nieuwe recreatieve voorzieningen zal er voor zorgen dat Vlietland nog meer dan voorheen bekend zal worden als één van de meest aantrekkelijke watersport- en recreatiegebieden van Nederland!”.

Achtergrond en informatie omtrent Vlietland.

Het watersport- en recreatiegebied Vlietland heeft een omvang van 300 hectare en is gelegen in het buitengebied van Leidschendam-Voorburg tussen Leiden, Voorschoten en Den Haag op slechts circa 25 minuten rijafstand van Amsterdam, Rotterdam en de Noordzeekust. Vlietland bestaat uit drie meren met een oppervlakte van in totaal circa 140 hectare met daaromheen stranden, bossen, kreken, ligweiden en een parkachtig landschap.

Er zijn in Vlietland volop mogelijkheden voor vele vormen van water- en landrecreatie. Zo kan men in Vlietland onder meer plezier beleven aan een klimeiland, een aquapark, een camping, een watersportvereniging, een zeilvereniging, een surfvereniging, een zeilschool, een flyboardschool, een roeivereniging, huur van waterfietsen, kano’s, zeil-, motor- en roeiboten, havens aan de Vliet, een haven aan een binnenmeer, een prachtig restaurant aan het water en meerdere horecapaviljoens.

Directeur Bart Carpentier Alting: ‘Er komen per jaar meer dan een miljoen recreanten naar Vlietland. In de winter, het voorjaar en het najaar komen er echter weinig mensen. Omdat het uiterste noorden van Vlietland bestemd is voor intensieve recreatie, maar nauwelijks gebruikt wordt, vonden we het goed om iets te verzinnen om daar mensen naar toe te trekken in tijden dat het rustig is. Hierdoor wordt het maatschappelijk rendement van Vlietland verhoogd en is dit gelijk ook een manier om inkomsten te generen voor blijvend goed onderhoud en beheer van het gebied. In goede samenwerking met de gemeente, de provincie en de rijksoverheid is er een plan gemaakt om te kijken hoe we recreatie in de vorm van onder meer verblijfsvoorzieningen kunnen creëren. Daar is een mooi waterrijk en groen plan uitgekomen dat na een lange besluitvormingsprocedure is vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan maakt onder meer 222 recreatiewoningen mogelijk. Vanaf deze veelal aan het water gelegen recreatiewoningen met steigers kan men met boten op de Vlietlandmeren varen. Vanaf de Vlietlandmeren kan men vervolgens verder varen. Via de Vliet en vele andere waterwegen langs, door en rond Vlietland kan men al varend genieten van onder meer het vlak naast Vlietland gelegen Leiden, het Groene Hart, Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. Iets verder varen liggen de mooie grachten van Den Haag, Delft en de overige Hollandse Plassen als onder meer De Kaag, de Braasem, De Westeinder en de Nieuwkoopse Plassen”.

Door het realiseren van de voornoemde kostendragers zal het voortbestaan van Vlietland als openbaar en gratis toegankelijk recreatiegebied voor de dagrecreant in de Randstad verzekerd zijn en kan het gebied goed onderhouden en beheerd blijven worden.

Vlietland B.V. heeft als ontwikkelaar en exploitant van Vlietland (waarvoor de rechten in 1983 verworven zijn) ten aanzien van de bestaande en nieuwe voorzieningen in Vlietland overeenstemming bereikt (door middel van een erfpachtcontract voor meer dan 100 jaar) met de provincie Zuid-Holland als eigenaar van de gronden in Vlietland.

Uit het nieuwe bestemmingsplan blijkt dat de inrichting van Vlietland in vergelijking tot de huidige situatie wordt verbeterd ten behoeve van de dagrecreatie. De huidige dagrecreatieve faciliteiten blijven behouden en worden uitgebreid met nieuwe fiets- en voetpaden, nieuwe stranden, een nieuw watergangenstelsel, meer toegankelijke oeverlengte, meer en betere toiletvoorzieningen, extra parkeerplaatsen alsmede andere recreatie mogelijkheden waaronder voorzieningen voor sport en spel (die inmiddels al voor een belangrijk deel zijn gerealiseerd).

 

Naast de genoemde en reeds bestaande faciliteiten voorziet het bestemmingsplan in de realisatie van nieuwe restaurants en horeca uitgiftepunten, een aanlegplaats voor een historisch schip en een rondvaartboot. Hierover worden door Vlietland B.V. gesprekken gevoerd met ter zake deskundige ondernemingen. Voor de aanvankelijk in en naast Vlietland geplande 18 holes golfbaan is onvoldoende ruimte overgebleven als gevolg van de aanleg van de Rijnlandroute.

Ter voorkoming van overlast van de Rijnlandroute en de op- en afritten naar en van de naastgelegen A4 zullen hoge geluid- en zichtwerende wallen aangelegd worden in het uiterste noordoosten van Vlietland. Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben begin dit jaar unaniem een motie aangenomen die moet bewerkstelligen dat er binnen twee jaar geluid- en zichtwerende schermen worden aangelegd langs de A4 ter hoogte van Vlietland en de Vogelplas Starrevaart.

De verdere inrichting van Vlietland zal zorgen voor extra werkgelegenheid, een positief economisch effect op de regio en verhoogde aantrekkelijkheid voor het wonen en werken in het westelijk deel van Zuid-Holland in het algemeen en Leidschendam Voorburg, Voorschoten, Leiden, Den Haag, Wassenaar, Zoeterwoude, Rijswijk, Oegstgeest, Leiderdorp en Zoetermeer in het bijzonder.

Er zal zo spoedig mogelijk met de ontwikkeling van de voornoemde voorzieningen worden begonnen.

Geïnteresseerd in het kopen van een recreatiewoning?

Bent u geïnteresseerd in het kopen van een recreatiewoning in Vlietland of wilt u meer informatie? Bekijk dan hier de website